Konkurs na potrawę z ryb słodkowodnych z doliny Tyśmienicy i Wieprza

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „ W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA” ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA POTRAWĘ Z RYB SŁODKOWODNYCH Z DOLINY TYŚMIENICY I WIEPRZA Przepis na potrawę z ryb wraz z fotografią potrawy należy wysyłać na adres e-mail: konkurs@lgr-lubelskie.pl,  pocztą lub dostarczyć do siedziby biura na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy […]

Dodatkowe spotkania informacyjne dot. rozliczania projektów

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na dodatkowe spotkania dotyczące rozliczania wniosków pochodzących środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Na […]

Fotorelacja z forum podsumowującego wdrażanie PO RYBY na lata 2014-2020

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

06 grudnia 2018r. w Zajeździe Wincentów/k Lubartowa odbyło się forum podsumowujące wdrażanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gospodarstw rybackich oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Stan wdrażania programu w Samorządzie Województwa przedstawił  Pan Robert Sieńczak, reprezentujący Urząd Marszałkowski […]

Forum “PO RYBY na lata 2014-2020” w LGR

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na forum podsumowujące wdrażanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Forum odbędzie się 06.12.2018r. o godz  10 w Zajeździe Wincentów/k Lubartowa, Wincentów 28A. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 533 363 332.

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkania dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Na spotkaniu przedstawione […]

Nowy pomost na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Mimo niesprzyjającej aury 2 października otwarto nowy pomost dla odpoczywających nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Dotychczas na przystępie I znajdowało się stare molo drewniane, nienadające się do remontu. Pomost i konstrukcja wsporcza ze względu na długi czas eksploatacji uległy degradacji. Przyjęto koncepcję budowy nowego całorocznego pomostu pływającego. Takiego rodzaju pomostu (pływającego) nie ma w […]

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W związku z powyższym wnioskodawcy którzy realizują operacje z PO RYBY 2014-2020 zobowiązani są do […]

Doradztwo w aplikowaniu o środki z PO RYBY

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania z doradztwa w aplikowaniu o pomoc z EFRiM w ramach PO RYBY na lata 2014-2020. Doradztwo udzielane będzie zgodnie z zasadami doradztwa, stanowiącymi załącznik nr 2 do Regulaminu Biura, wg poniższego harmonogramu: Miejsce Data i godziny Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ul. Słowackiego 11, 21-100 […]

Nowe wzory wniosków, instrukcji i dokumentów

Opublikowano Opublikowano w Aktualności, Dokumenty

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z […]