Kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o obowiązku składania kwestionariuszy RRW-22 i RRW-23 za 2023 rok.

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy: Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2023 rok –  Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. z dn. 7 października 2022 r. poz. 2453, z późn. zm.).

2. Forma przekazywania danych: forma papierowa, metoda pełna, obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW-22: 12 marca 2024 r. z danymi za 2023 rok.

4. Termin składania kwestionariusza RRW-2328 maja 2024 r. z danymi za 2023 rok.

5. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – PIB,
ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn

Do pobrania:

RRW-22 (wersja pdf)

RRW-22 (wersja word – do edycji)

RRW-23 (wersja pdf)

RRW-23 (wersja word – do edycji)

image_pdfimage_print