Aktualności

Kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o konieczności składania kwestionariuszy RRW-22 i RRW-23.

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 rok –  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2366).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW-22:

12 marca 2021 r. z danymi za 2020 rok.

4. Termin składania kwestionariusza RRW-23:

28 maja 2021 r.  z danymi za 2020 rok.

5. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn

Pobierz: Kwestionariusz RRW-22 – za 2020 rok (pdf)

Pobierz: Kwestionariusz RRW-23 – za 2020 rok (pdf)

print