Budowa bazy turystycznej i rekreacyjnej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza

Gmina Michów zakończyła realizacji projektu pn „Budowa bazy turystycznej i rekreacyjnej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza

Operacja dotyczyła budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Michów poprzez stworzenie miejsc przystankowych dla turystów oraz ustawienie w pobliżu przebiegu tras tablic informacyjnych z turystyczną mapą gminy Michów. Udało się w ramach projektu stworzyć  dwa miejsc przystankowych na terenie gminy Michów w miejscowościach Wólka Michowska oraz Ostrów. Miejsce postojowe składa się z zadaszonej wiaty turystycznej z ustawionym pod zadaszeniem stołem z dwoma ławkami, stojakiem na rowery oraz tablicy informacyjnej z turystyczna mapą gminy Michów – jako części obszaru LST. Przeznaczeniem takiego miejsca jest stworzenie możliwości do odpoczynku podczas wypraw rowerowych (wycieczek) lub pieszych, zjedzenie posiłku itp.   Dodatkowa ustawiono tablice informacyjne z turystyczną mapą  gminy Michów  w miejscowościach : Michów, Rudno, Wypnicha, Giżyce oraz Meszno, tablice  zostały zlokalizowane przy trasach turystycznych.  Na mapie zostały oznaczone walory turystyczne gminy oraz polecane do wędrówek szlaki turystyczne rowerowe i piesze. Podjęte działania wpłyną pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze gminy. Dzięki realizacji tej operacji osoby odwiedzające nasz region będą mogły uzyskać informacje o m.in. miejscach atrakcyjnych krajoznawczo, gospodarstwach rybackich i walorach krajobrazowych naszego obszaru. Będzie to miało wpływ na zwiększenie turystyki, co przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego.

Operacja jest współfinansowana w ramach działania „Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze „, realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w dolinie Tyśmienicy i Wieprza.

Łączny zakładany koszt operacji: 95 155,00 zł. uzyskana dotacja 77 100,00 zł

Źródło: https://gminamichow.pl/2023/12/14/budowa-bazy-turystycznej

image_pdfimage_print