Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony

9 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła drugi pogram realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Fundusze Europejskie dla Rybactwa – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas wspólnej konferencji z podsekretarzem stanu Krzysztofem Cieciórą.

Budżet Programu to 732 mln euro

– To są środki na wsparcie sektora rybackiego, rybaków, przetwórców i akwakultury oraz rekompensaty za znaczne ograniczenie możliwości połowów – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Główne cele Programu

Szczegóły dotyczące Funduszy Europejskich dla Rybactwa przedstawił podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

– 512 mln euro wpływa do nas bezpośrednio z Unii Europejskiej, a 219 mln euro to środki współfinansujące z budżetu krajowego – poinformował wiceminister.

Jako główne cele realizacji programu podsekretarz stanu wskazał m.in. na: zrównoważone pozyskiwanie zasobów rybnych oraz zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zwiększanie potencjału akwakultury.

– Jesteśmy jednym z większych producentów ryb z akwakultury, jak choćby karpia, i będziemy zwiększać wsparcie tego sektora – podkreślił wiceminister Krzysztof Ciecióra.

– Mamy w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów przetwórstwa rybnego w Europie – stwierdził wiceminister.

Jednocześnie zwrócił uwagę na brak krajowego surowca i dlatego bardzo mocno będzie wspierana także akwakultura.

Do kogo skierowany jest Program

Program skierowany jest do rybaków morskich, do Lokalnych Rybackich Grup Działania, do organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów oraz do instytucji naukowych.

Podział środków

– Bardzo świadomie podjęliśmy decyzję, że chcemy w równym stopniu wspierać rybactwo morskie i rybactwo śródlądowe, akwakulturą – podkreślił podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

– 314 mln euro przeznaczamy na rybactwo morskie i ochronę żywych zasobów wodnych oraz 304 mln euro na akwakulturę – dodał wiceminister.

Jak poinformował podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra silne wsparcie będzie udzielane producentom na wprowadzanie produktów na rynek, aby skracać łańcuchy dostaw.

Przepisy wdrożeniowe

Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował, że w resorcie trwają aktualnie prace nad projektami ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń wykonawczych.

– Zakładamy, że termin wejścia w życie przepisów umożliwiających uruchomienie programu to pierwszy kwartał 2023 roku – poinformował wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Prezentacja programu (pdf)

image_pdfimage_print