Wizyta studyjna we Francji

W dniach 25-29 września 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap I – wyjazd studyjny do Francji).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. Wysokość dofinansowania wynosi 279 927,77 zł., w tym dla danego etapu 123 711,82 zł.

W trakcie wizyty odbyły się szkolenia dotyczące:

  • produkcji materiału zarybieniowego – zagadnienia ogólne
  • doboru tarlaków do celów produkcji materiału zarybieniowego
  • wprowadzenia w zagadnienie domestykacji u ryb
  • domestykacji w stosunku do jakości i przydatności materiału zarybieniowego do zarybień jezior
  • polskich doświadczeń z wykorzystaniem ryb udomowionych i hodowlanych do zarybień jezior i rzek
  • francuskich doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych
  • francuskich doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego sandacza
  • gospodarki rybacko-wędkarskiej we Francji
  • zagadnień praktycznych związanych z gospodarką jeziorową we Francji
  • zagadnień praktycznych związane z produkcją materiału zarybieniowego we Francji

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.

image_pdfimage_print