Nowy samochód i sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej

27 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Lubartowskiego przekazał w formie użyczenia sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie zrealizowało operację pt. „Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w Powiecie Lubartowskim”. Wartość operacji wyniosła ponad 350  tys. zł., z czego ponad 250 tys. zł. stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach operacji zakupiono samochód z homologacją ciężarową, łódź patrolową, umundurowanie oraz wyposażenie, w tym drony, fotopułapki, lornetki, noktowizory – niezbędne do walki z kłusownictwem w powiecie lubartowskim. Zakupione wyposażenie i sprzęt będą wykorzystywane do monitoringu terenów podlegających ochronie, ochrony wód oraz walki z kłusownictwem wodnym. Przekazany sprzęt przyczyni się do poprawy ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu. Dzięki działalności Społecznej Straży Rybackiej, która wyposażona została w niezbędny sprzęt, środowisko będzie bardziej chronione, a jednocześnie zwiększy się atrakcyjność obszaru. Ponadto wykorzystanie zakupionego sprzętu przyczyni się do skuteczniejszego zabezpieczenia produkcji rybackiej i zminimalizowania strat wynikających z działań kłusowników.

Operacja jest współfinansowana w ramach działania „Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze „, realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w dolinie Tyśmienicy i Wieprza.

Łączny koszt operacji: 352 545,00 zł., wysokość dofinansowania: 254 712,70 zł

 

image_pdfimage_print