Głos Pana Karpia nr 12 (30)

Polecamy „Głos Pana Karpia”, który w dużej części został poświęcony Lubelszczyźnie i naszemu regionowi. W ostatnim numerze 12 (30) znajdziemy m.in. trochę informacji o Gospodarstwie Rybackim „Samoklęski”, jak również o pałacu w Kozłówce, czy mieście i gminie Kamionka.

image_pdfimage_print