Ogłoszenie o konkursach

Ogłoszenie o naborach wniosków nr 5/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 777 693,58 zł. (przy kursie euro 4,7275 zł)*.

* Podana alokacja zależy od aktualnego kursu euro i kwoty wolnych środków przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego miesiąca. LGR dokonuje wyboru operacji do limitu środków w PLN wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostaną wpisani na listę operacji wybranych do dofinansowania, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru (lista rezerwowa), co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie lub w sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu limitu środków przez Samorząd Województwa w trakcie rozpatrywania wniosków po kursie bieżącym wymiany EUR do PLN, wskazanym przez MRiRW za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń pojawią się wolne środki w kwocie umożliwiającej sfinansowanie oczekującej operacji. Zależność alokacji od kursu Euro może powodować również, że wskazane na liście ocenionych operacji wniosku wybrane i mieszczące się w limicie w momencie ponownego przeliczenia alokacji nie zmieszczą się w zaktualizowanym limicie.
Wnioskodawca przystępując do naboru, przyjmuje do wiadomości powyższą informacje i akceptuje ujęte w niej warunki.

Termin składania wniosków: Od 09 stycznia 2023r. do 23 stycznia 2023r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenieDOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

image_pdfimage_print