O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” (LGR) jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną. LGR to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, działające jako Lokalna Grupa Działania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378 z późn. zm.).

Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” została zarejestrowana jako stowarzyszenie 11 lutego 2010 roku pod mianem KRS 0000348806. Inicjatorem powstania LGR był powiat lubartowski, który zaprosił na spotkanie przedstawicieli gmin powiatu lubartowskiego, ryckiego i parczewskiego w celu przedstawienia założeń Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ oraz zasad utworzenia i funkcjonowania LGR. Chęć przystąpienia do LGR wyraziło 16 gmin z 3 powiatów: 4 gminy z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż) 7 gmin powiatu lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica).

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym obszary zależne od rybactwa oraz aktywizowanie społeczności zamieszkującej ten obszar.

Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest doświadczonym stowarzyszeniem, które realizowało Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 na podstawie umowy z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa. Na podstawie tej umowy LGR stał się operatorem środków Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″(PO RYBY 2007-2013).

W latach 2016-2023 LGR planuje kontynuować swoją politykę zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa jednak z większym zaangażowanie społeczności lokalnej oraz naciskiem na rozwój obszarów wiejskich. Działania LGR będą dotyczyły przede wszystkim tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz zwiększenia spójności terytorialnej obszaru 16 gmin.

Nr konta:
Bank Spółdzielczy I Oddział w Lubartowie
43 8707 0006 0008 8848 2000 0001

 

image_pdfimage_print