Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień…

Czytaj dalej... Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Konkurs “Złap rybkę”

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaprasza dzieci do udziału w konkursie „Złap Rybkę”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o…

Czytaj dalej... Konkurs “Złap rybkę”

Nowy samochód i sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej

27 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Lubartowskiego przekazał w formie użyczenia sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej. Starostwo Powiatowe w Lubartowie zrealizowało operację pt. „Przeciwdziałanie kłusownictwu…

Czytaj dalej... Nowy samochód i sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej LSR

Czytaj dalej... Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej LSR

Kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o obowiązku składania kwestionariuszy RRW-22 i RRW-23 za 2023 rok. 1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy: Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2023 rok –  Ustawa o…

Czytaj dalej... Kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

Budowa bazy turystycznej i rekreacyjnej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza

Gmina Michów zakończyła realizacji projektu pn „Budowa bazy turystycznej i rekreacyjnej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza„ Operacja dotyczyła budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Michów…

Czytaj dalej... Budowa bazy turystycznej i rekreacyjnej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza

Ankieta dotycząca analizy potrzeb LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” pracami związanymi z  aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGR…

Czytaj dalej... Ankieta dotycząca analizy potrzeb LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Pomysły na potrawy z ryb

Nie masz pomysłu na potrawę? Nie wiesz w jaki sposób przyrządzić rybę? Skorzystaj z pomysłów innych i przyrządź je według ich przepisów! Kulinaria Złotej Łuski:…

Czytaj dalej... Pomysły na potrawy z ryb