Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas V Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2020, 2/2020, i 6/2020)

Opublikowano

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Formularz protestu

Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych oraz osób reprezentujących sektor rybacki

Opublikowano

Zapraszamy do udziału w czterodniowym wyjeździe studyjno-szkoleniowym dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych  oraz osób reprezentujących sektor rybacki. Termin wyjazdu 25 – 28 luty 2019 r. W programie między innymi: wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wizyty w gospodarstwach rybackich. Wyjazd studyjno-szkoleniowy realizowany jest w ramach operacji własnej pt.: „Gospodarka rybacka i jej oddziaływanie na […]

Rekrutacja śródroczna na UWM w Olsztynie

Opublikowano

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia m.in. na kierunku “Rybactwo“. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na […]

Konsultacje społeczne

Opublikowano

Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego na konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Konsultacje z przedstawicielami sektora publicznego odbędą się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w biurze LGR w Lubartowie, ul. Legionów 16. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 533 363 332.

Ogłoszenie o naborach wniosków

Opublikowano

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Opublikowano

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się […]

Bezościowe filetowanie karpia

Bezościowe filetowanie karpia

Opublikowano

Składniki: cebula – 1 sztuka karp – 1 sztuka pieprz – wg potrzeb sól – wg potrzeb   Przygotowanie: Karpia pozbawionego głowy należy oczyścić z łusek Jeśli ryba patroszona jest przez brzuch, należy wykonać nacięcie na całej jej długości, ale na takiej głębokości, aby nie uszkodzić wnętrzności, w tym przede wszystkim woreczka żółciowego. Wnętrzności dokładnie […]

Uwaga!!! Zmiana adresu biura LGR!

Opublikowano

Od 18 listopada nastąpiła zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Obecnie biuro mieści się przy ulicy Legionów 16 (przy parkingu Urzędu Gminy Lubartów). Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ul. Legionów 16 21-100 Lubartów Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostały […]

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas IV Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2019, 2/2019, 4/2019 i 5/2019)

Opublikowano

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania […]

Zmiana adresu biura LGR!

Opublikowano

Od 14 października nastąpiła zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Obecnie biuro mieści się przy ulicy Słowackiego 1/7 (I piętro, vis-à-vis kościoła św Anny) pod poniższym adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ul. Słowackiego 1/7 21-100 Lubartów W związku z powyższym do dnia 18 października […]