Wizyta studyjna w Grecji

W dniach 09-15 maja 2022 r. członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”oraz osoby, które działają w sektorze rybactwa śródlądowego, w tym pracownicy gospodarstw rybackich oraz osoby z kręgu akwakultury uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Grecji w ramach realizacji projektu współpracy transnarodowej.

Wyjazd poświęcony był wymianie dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury greckiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych w Grecji jak i w Polsce. W trakcie wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami FLAG „Parnonas” oraz wzięli udział w zajęciach merytorycznych. Odwiedzili również lokalne gospodarstwo rybackie, zakład przetwórstwa ryb oraz kluczowe atrakcje turystyczne zlokalizowane na terenie Peloponezu. Przedstawiciele greckiej grupy przedstawili uczestnikom wizyty historię, kulturę i dziedzictwo przyrodnicze znajdujące się na obszarze działania FLAG „Parnonas”. Przedstawiciele LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza przedstawili działalność swojej grupy rybackiej oraz zaprezentowali przykłady zrealizowanych projektów na obszarze LGR.

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.

image_pdfimage_print