Informacja dotycząca realizacji celu wyjazdów studyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach partnerstwa z PZW Lublin zakończyło dwuetapowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, pod tytułem „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym”.

Konsorcjum zorganizowało dwa wyjazdy studyjne do Królestwa Danii i Republiki Czech dla członków LGR oraz PZW, którzy działają w sektorze rybołówstwa śródlądowego, w tym pracowników dzierżawców jezior oraz osób z kręgu akwakultury przyczyniających się do zapewnienia podstawowej egzystencji poprzez produkcję materiału zarybieniowego na potrzeby gospodarki jeziorowej. Łącznie w wyjazdach wzięło udział 43 uczestników.

Poprzez realizację projektu osiągnięto zakładany cel tj. Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Uczestnicy wyjazdów wzięli udział w prelekcjach i warsztatach o tematyce rybackiej prowadzonych przez wykładowców akademickich przedstawicieli uniwersytetów europejskich, którzy są autorytetami w poszczególnych krajach  oraz prezentacjach gospodarstw jeziorowych w odwiedzanych krajach.

Wyjazdy studyjne przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybactwo śródlądowe, na szczeblu unijnym. Spotkania szkoleniowe, na których gromadziły się podmioty działające w dziedzinie rybactwa, stanowiły efektywną formę wymiany myśli, integracji środowiska oraz miejsce tworzenia się platform wymiany doświadczeń między osobami związanymi z sektorem rybactwa śródlądowego. Udział w wyjazdach studyjnych przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli sektora rybackiego, którzy zdobytą wiedzę będą przenosić na swoje przedsiębiorstwa. Przełoży się to  na zwiększenie wydajności pracy w rodzimych gospodarstwach, wprowadzenie nowych rozwiązań ulepszających produkcję rybną a tym samym poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rybackich.

image_pdfimage_print