Zmiany w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

Ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi oraz finansów podpisali w porozumieniu nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu – poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu jego ogłoszenia. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi realizację płatności zaliczkowych, zgodnie z harmonogramem realizacji płatności Banku Gospodarstwa Krajowego” – poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego utraciło moc zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 jest finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/zmiany-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-2014-2020-71672

image_pdfimage_print