Wyjazd studyjny – III etap operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym” – współpraca z RLGD “Pojezierze Dobiegniewskie”

W dniach 18-23.06.2023 r. odbyła się wizyta studyjna w Instytucie Badawczym Rybołówstwa w Szarvas na Węgrzech w ramach II etapu operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym”, projekt współpracy w ramach umowy o wspólnej realizacji operacji RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” i LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Operacja realizowana w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Instytut Badawczy Rybołówstwa w Szarvas na Węgrzech oraz uczestniczyli w szkoleniu z zakresu:

  • Gospodarka rybacka na Węgrzech w tym akwakultura
  • Produkcja materiału zarybieniowego na Węgrzech dla gatunków ryb drapieżnych, reofilnych i roślinożernych
  • Nowoczesne metody rozrodu ryb do celów produkcji materiału zarybieniowego
  • Dywersyfikacja działalności w akwakulturze na przykładzie Węgier
  • Praktyczne aspekty produkcji materiału zarybieniowego na Węgrzech
  • Praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki jeziorowej wraz z wprowadzeniem zarybiania
  • Praktyczne aspekty prowadzenia akwakultury

Podczas realizacji etapu operacji został osiągnięty cel  Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie oraz wskaźnik Liczba osób uczestniczących w szkoleniu – 18 osób

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Kwota  dofinansowania dla etapu 121 460,95 zł,  w tym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 103 241,80 zł.


image_pdfimage_print