Wyjazd studyjny do Bratysławy

W dniach 27 września – 01 października 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap I – wyjazd studyjny do Republiki Słowackiej).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty 20 uczestników uczestniczyło w szkoleniach na tematy:

 • Wychów stad tarłowych i efekty rozrodu wybranych gatunków ryb
 • Postęp w produkcji materiału zarybieniowego w ostatnich latach
 • Rozród i larwikuktura ryb drapieżnych
 • Produkcja materiału zarybieniowego,
 • Gospodarka rybacka w wodach śródlądowych,
 • Sztuczny rozród ryb w warunkach kontrolowanych,
 • Rozród ryb w warunkach kontrolowanych – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy,
 • Praktyczne sposoby odławiania tarlaków (omówienie praktyki)

Zakres tematyczny części praktycznej szkolenia obejmował:

 • Praktyczne aspekty opracowywania operatów rybackich z uwzględnieniem zarybień materiałem pochodzącym z akwakultury
 • Praktyczne sposoby odławiania tarlaków
 • Poprawa warunków rozrodu ryb w jeziorach i zbiornikach zaporowych
 • Produkcja materiału zarybieniowego

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.

image_pdfimage_print