Spotkanie dotyczące rozliczania środków pozyskanych z EFMiR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące rozliczania środków pozyskanych z EFMiR w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGR przy ul. Legionów 16, w Lubartowie.

Na spotkaniu poruszane będą tematy:

  • Najczęściej popełniane błędy
  • Zasady konkurencyjności
  • Cele i wskaźniki
  • Prawidłowe wypełnianie wniosku o płatność
  • Opis faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
  • Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem
  • Terminy oraz ich zmiany

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefoniczne lub e-mailem do dnia 17 października 2023 r. do godz. 12:00.

tel.: 533 363 332

e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl

image_pdfimage_print