Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

W dniach 05-11 kwietnia 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap II – wyjazd studyjny do Republiki Czeskiej).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty 28 uczestników uczestniczyło w szkoleniach na tematy:

  • Wprowadzenie do zagadnień prowadzenia gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki jeziorowej
  • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami związanymi z rozrodem i produkcją materiału ryb karpiowatych na cele zarybieniowe
  • Najnowsze osiągnięcia w rozrodzie wybranych gatunków ryb karpiowatych na potrzeby produkcji materiału zarybieniowego
  • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami rybactwa prowadzonymi na zbiornikach wielkopowierzchniowych
  • Czeskie rozwiązania technologiczne stosowane do przetrzymywania tarlaków ryb, do prowadzenia rozrodu, inkubacji, produkcji oraz transportu materiału zarybieniowego
  • Biotechnika rozrodu wybranych gatunków ryb karpiowatych, w tym lina, karpia, karasia, wzdręgi, ryb roślinożernych oraz ryb reofilnych
  • Najnowsze osiągnięcia związane z pozyskiwaniem i przetrzymywaniem gamet, oceną jakości gamet, metodami zapładniania i pozbawiania kleistości ikry oraz aspektami ważnymi dla praktyki rybackiej wynikające z tych badań

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.

image_pdfimage_print