Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia LGR

17.05.2023r na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” odbyły się wybory członków zarządu na kolejną kadencję. Do zarządu weszli: Pani Małgorzata Armacińska, Pani Maria Filipiak i Pan Jerzy Gąska. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się na pierwszym zebraniu w dniu 22.05.2023r.

Ustalono się następujący podział funkcji pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”:

  • Maria Filipiak – Prezes Zarządu
  • Małgorzata Armacińska – Wiceprezes Zarządu
  • Jerzy Gąska – Sekretarz Zarządu

Gratulujemy!

image_pdfimage_print