Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje…

Czytaj dalej... Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (25.04.2022r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że zamierza podjąć się realizacji operacji własnej w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii…

Czytaj dalej... Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (25.04.2022r.)

Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

W dniach 05-11 kwietnia 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi…

Czytaj dalej... Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

Wizyta studyjna w Grecji

Wszystkich członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”oraz osób które działają w sektorze rybactwa śródlądowego, w tym pracowników gospodarstw rybackich oraz osób…

Czytaj dalej... Wizyta studyjna w Grecji