Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Członków. Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12:00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8. W przypadku, […]

W dniach 27-31 maj biuro LGR nieczynne

Opublikowano

Szanowni Państwo! W związku z udziałem przedstawicieli i pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w wizycie studyjnej na Słowenii, w dniach 27 – 31 maja biuro lokalnej grupy rybackiej  będzie nieczynne. Możliwy będzie jedynie kontakt telefoniczny pod nr tel.: 533 363 332 lub 533 363 330 w godzinach pracy biura. […]

Wizyta studyjna w Słowenii

Opublikowano

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Słowenii w dniach 26 maja – 02 czerwca 2019r.. Wyjazd poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury słoweńskiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych na Słowenii jak i polskich. W programie znajduje się przede wszystkim zwiedzanie gospodarstw […]

Konferencja i wizyta studyjna w Bielskiej Krainie

Opublikowano

Zapraszamy do udziału w konferencji i wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 6 – 7 maja 2019 r. w Jaworze ( woj. śląskie ). Przejazd uczestników i udział w wydarzeniu bezpłatny. Więcej informacji w biurze LGR, pod nr telefonu 533 363 332.

Konsultacje społeczne

Opublikowano

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Konsultacje z przedstawicielami sektora publicznego odbędą się w dniu 05 kwietnia o godz. 10:00 w biurze LGR, z przedstawicielami pozostałych sektorów , w tym rybackiego, 16 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w biurze LGR w Lubartowie, ul. Słowackiego 11. Bliższe informacje […]

Składki członkowskie za 2019 rok

Opublikowano

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” przypomina o opłacie składki członkowskiej za 2019 rok. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 marca 2019 r. na numer rachunku 43 8707 0006 0008 8848 2000 0001 Bank Spółdzielczy I Oddział w Lubartowie

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 28 marca 2019r.

Opublikowano

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  I. Zakres tematyczny operacji: Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli […]

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

Opublikowano

Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z abonamentem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Więcej informacji w poniższych załącznikach: Zapytanie […]