Spotkania informacyjno – konsultacyjne

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

W odniesieniu do ogłoszonych konkursów zapraszamy na  spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Po spotkaniach udzielane będzie indywidualne doradztwo […]

Ogłoszenia o naborach wniosków

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Kontrola NIK w wydatkowaniu funduszy PO RYBY 2014-2020

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Przewlekłość w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz urzędy marszałkowskie i nierównomierne wykorzystanie limitów w poszczególnych działaniach. To dwa najważniejsze problemy, które kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wskazali podczas analizy wykorzystania unijnych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Zdaniem kontrolerów tylko dzięki skutecznemu monitoringowi wydatków udało się zapobiec […]

Dofinansowanie dla PZW Okręg w Białej Podlaskiej

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

W dniu 03 lipca 2020 r. w Zarządzie Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach działania 4.2. “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Piorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na realizację projektu pod tytułem “Wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze” została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy […]

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12:00 w Zajeździe Wincentów, […]

Zmiana trybu pracy biura LGR

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo! Informujemy, że biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w Lubartowie przy ul. Legionów 16 od poniedziałku, 08.06.2020r., funkcjonuje w normalnym trybie pracy, tj. poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.

Komunikat o zawieszeniu sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014 – 2020

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronawirusa COVID-19. Sektor rybołówstwa i akwakultury ucierpiał szczególnie z powodu zakłóceń rynku, które wynikają ze znaczącego spadku popytu wskutek epidemii COVID-19. Zamknięcie miejsc sprzedaży, rynków, punktów zbytu […]

Składki członkowskie za 2020 rok.

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” przypomina o opłacie składki członkowskiej za 2020 rok. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 marca 2020r. na poniższy rachunek: 43 8707 0006 0008 8848 2000 0001 Bank Spółdzielczy I Oddział w Lubartowie. Wysokość składki w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie i wynosi: – […]