Bezościowe filetowanie karpia

Bezościowe filetowanie karpia

Opublikowano Aktualności

Składniki: cebula – 1 sztuka karp – 1 sztuka pieprz – wg potrzeb sól – wg potrzeb   Przygotowanie: Karpia pozbawionego głowy należy oczyścić z łusek Jeśli ryba patroszona jest przez brzuch, należy wykonać nacięcie na całej jej długości, ale na takiej głębokości, aby nie uszkodzić wnętrzności, w tym przede wszystkim woreczka żółciowego. Wnętrzności dokładnie […]

Dodatkowe spotkania informacyjne dot. rozliczania projektów

Opublikowano Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na dodatkowe spotkania dotyczące rozliczania wniosków pochodzących środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Na […]

Fotorelacja z forum podsumowującego wdrażanie PO RYBY na lata 2014-2020

Opublikowano Aktualności

06 grudnia 2018r. w Zajeździe Wincentów/k Lubartowa odbyło się forum podsumowujące wdrażanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gospodarstw rybackich oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Stan wdrażania programu w Samorządzie Województwa przedstawił  Pan Robert Sieńczak, reprezentujący Urząd Marszałkowski […]

Forum “PO RYBY na lata 2014-2020” w LGR

Opublikowano Aktualności

Zapraszamy na forum podsumowujące wdrażanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej w dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Forum odbędzie się 06.12.2018r. o godz  10 w Zajeździe Wincentów/k Lubartowa, Wincentów 28A. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 533 363 332.

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Opublikowano Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkania dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Na spotkaniu przedstawione […]

Nowy pomost na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

Opublikowano Aktualności

Mimo niesprzyjającej aury 2 października otwarto nowy pomost dla odpoczywających nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Dotychczas na przystępie I znajdowało się stare molo drewniane, nienadające się do remontu. Pomost i konstrukcja wsporcza ze względu na długi czas eksploatacji uległy degradacji. Przyjęto koncepcję budowy nowego całorocznego pomostu pływającego. Takiego rodzaju pomostu (pływającego) nie ma w […]

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Opublikowano Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W związku z powyższym wnioskodawcy którzy realizują operacje z PO RYBY 2014-2020 zobowiązani są do […]

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Opublikowano Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług kadrowo-księgowych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Więcej informacji w poniższych załącznikach: Zapytanie ofertowe nr 7 Załącznik nr […]

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Opublikowano Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego do Słowenii dla 140 osób – uczestników projektu współpracy organizowanego przez lokalne grupy rybackie/lokalne grupy działania, w ramach projektu współpracy transnarodowej. Więcej informacji w poniższych załącznikach: Zapytanie ofertowe nr 6 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas III Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018)

Opublikowano Nabory

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa. Operacje wybrane do dofinansowania Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Formularz protestu