Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12:00 w Zajeździe Wincentów, […]

Zmiana trybu pracy biura LGR

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo! Informujemy, że biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w Lubartowie przy ul. Legionów 16 od poniedziałku, 08.06.2020r., funkcjonuje w normalnym trybie pracy, tj. poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.

Komunikat o zawieszeniu sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014 – 2020

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronawirusa COVID-19. Sektor rybołówstwa i akwakultury ucierpiał szczególnie z powodu zakłóceń rynku, które wynikają ze znaczącego spadku popytu wskutek epidemii COVID-19. Zamknięcie miejsc sprzedaży, rynków, punktów zbytu […]

Składki członkowskie za 2020 rok.

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” przypomina o opłacie składki członkowskiej za 2020 rok. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 marca 2020r. na poniższy rachunek: 43 8707 0006 0008 8848 2000 0001 Bank Spółdzielczy I Oddział w Lubartowie. Wysokość składki w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie i wynosi: – […]

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas V Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2020, 2/2020, i 6/2020)

Opublikowano Opublikowano w Aktualności, Nabory

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Formularz protestu

Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych oraz osób reprezentujących sektor rybacki

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy do udziału w czterodniowym wyjeździe studyjno-szkoleniowym dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych  oraz osób reprezentujących sektor rybacki. Termin wyjazdu 25 – 28 luty 2019 r. W programie między innymi: wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wizyty w gospodarstwach rybackich. Wyjazd studyjno-szkoleniowy realizowany jest w ramach operacji własnej pt.: „Gospodarka rybacka i jej oddziaływanie na […]