Aktualizacja Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Poniżej zamieszczamy link do zaktualizowanej Księgi Wizualizacji Znaku. Księga do pobrania jest również na stronie ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020. Link do Księgi Wizualizacji Znaku (←kliknij)

Gdzie PO RYBY?

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Poniżej przedstawiamy listę, które gospodarstwa na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej prowadzą sprzedaż bezpośrednią świeżych ryb (kolejność alfabetyczna). Gospodarstwo Rybackie Jedlanka Punkt Sprzedaży Ryb Stara Jedlanka 94 21-109 Stary Uścimów tel. 605 461 360 Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. Sklep Firmowy pl. Anny Jabłonowskiej 1 21-150 Kock tel. 818 591 407  Gospodarstwo Rybackie Polesie Sp. […]

24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 15 października 2020 roku, ustalamy dzień  24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Bezościowe filetowanie karpia

Bezościowe filetowanie karpia

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Składniki: cebula – 1 sztuka karp – 1 sztuka pieprz – wg potrzeb sól – wg potrzeb   Przygotowanie: Karpia pozbawionego głowy należy oczyścić z łusek Jeśli ryba patroszona jest przez brzuch, należy wykonać nacięcie na całej jej długości, ale na takiej głębokości, aby nie uszkodzić wnętrzności, w tym przede wszystkim woreczka żółciowego. Wnętrzności dokładnie […]

Wyniki z wyborów wniosków wybranych podczas VI Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 7/2020, 8/2020, 11/2020 i 12/2020)

Opublikowano Opublikowano w Aktualności, Nabory

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1) Operacje wybrane do dofinansowania Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2) Operacje wybrane do dofinansowania Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1) Operacje wybrane do dofinansowania Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie […]

Ostatni dzień składania wniosków o dofinansowanie.

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Jeszcze tylko do dzisiaj, do godziny 14:00 można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w zakresach: Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji […]

Indywidualne spotkania konsultacyjne

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na  indywidualne spotkania konsultacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Indywidualne doradztwo dotyczące warunków otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie Działania 2.8 “Środki dotyczące zdrowia publicznego”

Opublikowano Opublikowano w Aktualności

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.8 “Środki dotyczące zdrowia publicznego” w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury. Na co […]