Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na studia podyplomowe na kierunku "Ichtiologia i akwakultura"

Więcej szczegółów - kliknij w obrazek
alt

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że od dnia 25 lipca b.r. zostają wyłączone numery telefonów 81 851 02 22 oraz 81 854 17 50.
Główny nr telefonu do biura LGR to 533 363 332.

Absolutorium dla Zarządu LGR

23 czerwca 2016r. o godz. 13:30 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". 
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia wymienionych sprawozdań.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" została przyjęta jednogłośnie.
Dziękujemy za przybycie i udział w zebraniu.

alt alt alt

Lokalna Straregia Rozwoju wybrana do realizacji

W dniu 21.04.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków. Wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” otrzymał 210 punktów i został wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Niestety, nadal brak jest rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020. Brak tego rozporządzenia uniewożliwia nam realizację strategii (przeprowadzania konkursów).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023
alt

Przewodnik kulinarny "Ryba od kuchni" już online

alt

Informujemy, że istnieje możliwość przeglądania Przewdonika kulinarnego "Ryba od kuchni" także online.

Zobacz przewodnik kulinarny "Ryba od kuchni" onlineWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"