Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zapraszamy do Leszkowic

     

Stanowisko Rady LGR podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017 i II/2017

     Ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR" w przypadku operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku , kiedy jest niższy lub równy 150 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł., co jest wartością pośrednią pomiędzy minimalną a maksymalną wartością punktową.

     Analogicznie, ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim" w przypadku operacji w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i wsparcia wykorzystania atutów środowiska naturalnego, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku, kiedy jest niższy lub równy 75 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. , co jest pośrednią wartością punktową.

W związku z tym przed przystąpieniem do oceny wniosków Rada podjęła stosowne uchwały:
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2017
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 2/2017

Wyniki oceny wniosków

Konkurs nr I/2017
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)

Uchwała nr I/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)

- Lista operacji niewybranych do dofinansowania (operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru ale nie mieściły się w limicie środków wskazanych w naborze oraz operacje które nie uzyskały minimalnej liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr II/2017
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybacki (przedsięwzięcie 1.2.1)

Uchwała nr I/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie II/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1)

- Lista operacji zgogodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1)

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


- Formularz protestu

- Protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji


 

Działanie "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniach od 21 sierpnia 2017 r. do  5 września 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link poniżej)
Link do ogłoszenia (kliknij)

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych

Hodowcy ryb: utrata rekompensat grozi zamknięciem hodowli

Jak podaje portal "Onet.pl" odebranie rekompensat wodno-środowiskowych hodowcom ryb w Polsce grozi zamknięciem tych hodowli – uważają hodowcy. Ministerstwo gospodarki morskiej chce przesunąć środki z rekompensat wodno-środowiskowych na wsparcie rybaków morskich.

Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

altW dniu 09 maja 2017 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego  w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8 odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z działalności  Stowarzyszenia LGR, sprawozdania finansowego za 2016 r., Sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2016 r.

Na spotkaniu przyjęto również uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

W wyniku głosowania udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". Serdecznie gratulujemy smiley.

Protest hodowców karpia

25 kwietnia 2017r. o godzinie 10 przed gmachem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął się protest rybaków śródlądowych w sprawie rekompensat wodnośrodowiskowych. Jak podaje portal agropolska.pl "odebranie w lutym hodowcom ryb rekompensat wodno-środowiskowych, które otrzymywali od 2010 roku zostało fatalnie przyjęte przez całe środowisko. Pod adresem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka padły mocne oskarżania. Wielu rybaków czeka na jego dymisję".
Zdjęcia z przebiegu protestu można zobaczyć na stronach: agropolska.pl, PolskieRadio.pl, rmf24.pl.

Materiał wideo z TVP, Onet.pl oraz Fakt24.pl można  zobaczyć poniżej.

TVP.pl - Agrobiznes
Onet.pl - Onet Wiadomości
Fakt24.pl - Pieniądze

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Poniżej jego treść.

Komu zależy na "wykończeniu" rybactwa śródlądowego?

 Na spotkaniu w Rytwianach, 9 lutego br., Naczelnik Departamentu Rybołówstwa Pan Adam Sudyk przedstawił kolejną decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Decyzja ta może spowodować drastyczny regres w polskim rybactwie śródlądowym. Komu zależy na upadku rybactwa śródlądowego? Najpierw była próba wprowadzenia opłat za wodę, teraz brak rekompensat wodnośrodowiskowych. To kolejny gwóźdź do trumny!
...a może to nowy program "Akwakultura minus"?

 Ponizej przedstawiamy list Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego skierowany do Rybaków.

Więcej…


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"