Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych

Hodowcy ryb: utrata rekompensat grozi zamknięciem hodowli

Jak podaje portal "Onet.pl" odebranie rekompensat wodno-środowiskowych hodowcom ryb w Polsce grozi zamknięciem tych hodowli – uważają hodowcy. Ministerstwo gospodarki morskiej chce przesunąć środki z rekompensat wodno-środowiskowych na wsparcie rybaków morskich.

Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

altW dniu 09 maja 2017 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego  w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8 odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z działalności  Stowarzyszenia LGR, sprawozdania finansowego za 2016 r., Sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2016 r.

Na spotkaniu przyjęto również uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

W wyniku głosowania udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". Serdecznie gratulujemy smiley.

Protest hodowców karpia

25 kwietnia 2017r. o godzinie 10 przed gmachem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął się protest rybaków śródlądowych w sprawie rekompensat wodnośrodowiskowych. Jak podaje portal agropolska.pl "odebranie w lutym hodowcom ryb rekompensat wodno-środowiskowych, które otrzymywali od 2010 roku zostało fatalnie przyjęte przez całe środowisko. Pod adresem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka padły mocne oskarżania. Wielu rybaków czeka na jego dymisję".
Zdjęcia z przebiegu protestu można zobaczyć na stronach: agropolska.pl, PolskieRadio.pl, rmf24.pl.

Materiał wideo z TVP, Onet.pl oraz Fakt24.pl można  zobaczyć poniżej.

TVP.pl - Agrobiznes
Onet.pl - Onet Wiadomości
Fakt24.pl - Pieniądze

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Poniżej jego treść.

Komu zależy na "wykończeniu" rybactwa śródlądowego?

 Na spotkaniu w Rytwianach, 9 lutego br., Naczelnik Departamentu Rybołówstwa Pan Adam Sudyk przedstawił kolejną decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Decyzja ta może spowodować drastyczny regres w polskim rybactwie śródlądowym. Komu zależy na upadku rybactwa śródlądowego? Najpierw była próba wprowadzenia opłat za wodę, teraz brak rekompensat wodnośrodowiskowych. To kolejny gwóźdź do trumny!
...a może to nowy program "Akwakultura minus"?

 Ponizej przedstawiamy list Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego skierowany do Rybaków.

Więcej…

Wzór wniosku i biznes palnu

Szanowni Państwo!
W zakładce "DOKUMENTY" umieszczony został wzór wniosku dla beneficjentów wraz z instrukcją wypełniania oraz biznes plan. Dostępne są również procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek

01 lutego 2017r. weszło w życie rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Treść rozporządzenia

Informacja

Informujemy, że żaden z pracowników biura LGR nie świadczy odpłatnie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Stowarzyszenie LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" również nie zatrudnia na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu decyzyjnego.
Wszelkie doracztwo dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR świadczone przez pracowników biura LGR jest nieodpłatne!

Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR

Informujemy, że w zakładce "DOKUMENTY" została umieszczona ankieta dotycząca monitorowania wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Straregii Rozwoju LGR.
Ankietę można również pobrać tu: POBIERZ ANKIETĘWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"