Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Lokalna Straregia Rozwoju wybrana do realizacji

W dniu 21.04.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków. Wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” otrzymał 210 punktów i został wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Niestety, nadal brak jest rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020. Brak tego rozporządzenia uniewożliwia nam realizację strategii (przeprowadzania konkursów).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023
altWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"