Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie części merytorycznej wyjazdu studyjnego do Republiki Słowackiej w dniach 27 września – 1 października 2023 r. w ramach działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. Szczegóły poniżej w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe,

Formularz oferty,

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

image_pdfimage_print