Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z abonamentem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

print