Wyjazd studyjny – II etap operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym” – współpraca z RLGD “Pojezierze Dobiegniewskie”

W dniach 13-15.03.2023 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach II etapu operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym”, projekt współpracy w ramach umowy o wspólnej realizacji operacji RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” i LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Operacja realizowana w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Port Jachtowy i Marinę w Wylazłowie, odwiedzili Zbiornik Jeziorsko, gościli w Gospodarstwie rybackim Pana Tomasza Igla w Pęczniewie, gdzie mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie hodowli ryb i zapobieganiu stratom w związku ze szkodami dokonywanymi przez chronione gatunki zwierząt. Mieliśmy przyjemność  spotkania z Wójtem Gminy Pęczniew Marcinem Janiakiem w siedzibie Gminy i zapoznania się z działaniami i podejmowanymi inwestycjami. Wyjazd obejmował także zwiedzenie realizowanych i zrealizowanych inwestycji w Parzęczewie we współpracy z  RLGD „Z Ikrą”. We wszystkich odwiedzanych miejscach i obiektach towarzyszyła nam Pani Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu RLGD „Z ikrą”  służąca ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Podczas wyjazdy studyjnego odbyło  się szkolenie z zakresu:

  • Produkcja materiału zarybieniowego i prowadzenie zarybień w gospodarce jeziorowej
  • Pozyskiwanie tarlaków
  • Rozród ryb na potrzeby produkcji materiału zarybieniowego – przegląd gatunków i metod
  • Metody postępowania z gametami ryb, metody ich przechowywania (krótko i długo-terminowe), metody oceny jakości gamet i ich przydatności do zapłodnienia
  • Zapłodnienie ikry, metody pozbawiania kleistości i inkubacji
  • Proces wykluwania ryb, oceny jakości wylęgu
  • Larwikultura – żywienie i podchowy larw; „wąskie gardła” w czasie podchowu larw i sposoby minimalizacji strat
  • Przygotowanie materiału zarybieniowego do transportu oraz transport
  • Prawidłowe prowadzenie zarybień

Podczas realizacji etapu operacji został osiągnięty cel  Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie oraz wskaźnik Liczba osób uczestniczących w szkoleniu – 14 osób

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Kwota  dofinansowania dla etapu 34 755,00 zł,  w tym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 29 541,75 zł.

image_pdfimage_print