Aktualności

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W związku z powyższym wnioskodawcy którzy realizują operacje z PO RYBY 2014-2020 zobowiązani są do stosowania tych zasad.

W przypadku beneficjentów niebędących podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są oni do:

 • w przypadku zamówień do kwoty 20 000 złotych netto:
  – przedstawienia dwóch ofert wraz z wnioskiem o płatność;
 • w przypadku zamówień powyżej 20 000 złotych netto:
  – upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, wraz z wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo
  – wysłania zapytania ofertowego do co najmniej pięciu potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje pięciu potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

W przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są oni do:

 • w przypadku zamówień do kwoty 20 000 złotych netto lub w przypadku zamówień, w ramach których Prawo zamówień publicznych wyłącza jej stosowanie:
  – przeprowadzenie zamówienia zgodnie wewnętrzną procedurą dokonywania zamówień;
 • w przypadku zamówień powyżej 20 000 złotych netto:
  – upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, wraz z wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo
  – wysłania zapytania ofertowego do co najmniej pięciu potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje pięciu potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

Pobierz “Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

zasady_konkurencyjności_PO_RYBY_2014-2020

print