Zapytanie ofertowe nr 6/2023

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” niezbędnej do przygotowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokumenty do pobrania