Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2021

Zapraszamy do złożenia ofert na zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych z zewnętrznymi napędami optycznymi dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

print