Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

Ze względu na konieczność doprecyzowania treści zapytania w części dotyczącej przedmiotu zamówienia, zapytanie nr 2/2021 zostało anulowane.

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup oprogramowania Microsoft Office HOME & BUSINESS 2019 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

print