Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Ze względu na konieczność doprecyzowania danych technicznych komputerów, głównie dotyczących procesora i pamięci RAM, zapytanie nr 1/2021 zostało anulowane.
Ponowne postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w najbliższym czasie.

Zapraszamy do złożenia ofert na na zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

print