Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 13:00 w Zajeździe Wincentów, Wincentów 28A, 21-100 Lubartów (przy trasie nr 19). W przypadku, gdy na zwołane Walne Zebranie Członków nie przybędzie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje zebranie w II terminie, tj. o godzinie 13:15 w tym samym dniu i miejscu.

W przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w dniu 31 maja 2022 r., prosimy o wskazanie pełnomocnika do reprezentowania. Wówczas w dniu zebrania należy złożyć pracownikowi biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu członka stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Druk pełnomocnictwa

 

image_pdfimage_print