Aktualności

Zaproszenie na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.
Po spotkaniu udzielane będzie indywidualne doradztwo (punktowane przy ocenie wniosków).
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie, pod nr tel.: 533 363 332, lub na adres e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl.

Harmonogram spotkań informacyjnych

Miejsce spotkania Adres Data i godzina
Sala konferencyjna
Urzędu Miasta Ryki
ul. Karola Wojtyły 29,
08-500 Ryki
20.06.2018r. (środa),
godz. 13:00
Sala konferencyjna
Urzędu Miasta Parczew
ul. Warszawska 24,
21-200 Parczew
21.06.2018r. (czwartek),
godz. 13:00
Biuro LGR „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11,
21-100 Lubartów
22.06.2018r. (piątek),
godz. 13:00
print