Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Legionów 16 w Lubartowie.

Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.

Po spotkaniu udzielane będzie indywidualne doradztwo ( punktowane przy ocenie wniosków).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu, tel. 533 363 332.

print