AktualnościNabory

Wyniki z wyborów wniosków wybranych podczas VI Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 7/2020, 8/2020, 11/2020 i 12/2020)

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 1.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-7_2020


Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką
(przedsięwzięcie 1.2.2)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-9_2020


Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-11_2020


Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 3.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-12_2020


Protokół z posiedzenia Rady
Formularz protestu

print