AktualnościNabory

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas V Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2020, 2/2020, i 6/2020)

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 1.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-1_2020


Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim
(przedsięwzięcie 1.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-2_2020


Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 3.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-6_2020


Protokół z posiedzenia Rady
Formularz protestu

print