AktualnościNabory

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas IV Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2019, 2/2019, 4/2019 i 5/2019)

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 1.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-1_2019


Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim
(przedsięwzięcie 1.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-2_2019


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 2.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-4_2019


Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista-operacji-wybranych-5_2019


Protokół z posiedzenia Rady
Formularz protestu

print