Nabory

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas III Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018)

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)
w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa.

Operacje wybrane do dofinansowania
lista operacji wybranych 1_2018


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 2.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista operacji wybranych 2_2018


Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
lista operacji wybranych 3_2018


Protokół z posiedzenia Rady

Formularz protestu

print