Nabory

Wyniki wyborów wniosków wybranych podczas I Posiedzenia Rady LGR (konkurs nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017)

Uchwała nr I/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2017

Uchwała nr I/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 2/2017


Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 1.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
1.1.1_Lista_operacji_wybranych_do_dofinansowania

Operacje niewybrane do dofinansowania
1.1.1_Lista_operacji_niewybranych_do_dofinansowania


Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim
(przedsięwzięcie 1.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
1.2.1_Lista_operacji_wybranych_do_dofinansowania


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR
(przedsięwzięcie 2.1.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
2.1.1_Lista_operacji_wybranych_do_dofinansowania


Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Operacje wybrane do dofinansowania
2.2.1_Lista_operacji_wybranych_do_dofinansowania


Protokół z posiedzenia Rady
Formularz protestu

print