Wyjazd studyjny do Królestwa Danii

W dniach 13-18 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim Oddział w Lublinie uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Aquapri Innovation w Danii.

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe na szczeblu unijnym. Wyjazd studyjny przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicielami sektora rybackiego. Spotkania szkoleniowe, na których gromadziły się podmioty działające w dziedzinie rybactwa pozwoliły na wymianę doświadczeń między osobami związanymi z sektorem rybactwa śródlądowego.

Podczas wyjazdu zorganizowane zostały szkolenia, których zakres tematyczny obejmował takie tematy jak:

– Duńskie rybactwo na wodach otwartych
– Gospodarka rybacka na wodach otwartych w Danii
– Podstawy sztucznego rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych
– Rozród ryb w warunkach kontrolowanych
– Podstawy rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych
– Zapoznanie się z praktycznymi aspektami związanymi z rozrodem i produkcją materiału ryb na cele zarybieniowe
– Rozród praktyczny sandacza
– Produkcja materiału zarybieniowego na przykładzie sandacza
– Problem zwierząt chronionych i ich wpływ na gospodarkę rybacką w Danii i w Polsce

Operacja pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnymi krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020” została zrealizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

Drukuj treść