Aktualności

Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych oraz osób reprezentujących sektor rybacki

Zapraszamy do udziału w czterodniowym wyjeździe studyjno-szkoleniowym dla osób związanych z hodowlą ryb śródlądowych  oraz osób reprezentujących sektor rybacki. Termin wyjazdu 25 – 28 luty 2019 r.
W programie między innymi: wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wizyty w gospodarstwach rybackich.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy realizowany jest w ramach operacji własnej pt.: „Gospodarka rybacka i jej oddziaływanie na środowisko przyrodnicze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Przejazd uczestników i udział w wydarzeniu bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji w biurze LGR, pod nr telefonu 533 363 332.

print