Wyjazd studyjny do Królestwa Danii

Wszystkich członków Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy działają w sektorze rybołówstwa śródlądowego, w tym pracowników dzierżawców jezior oraz osoby z kręgu akwakultury przyczyniające się do zapewnienia podstawowej egzystencji poprzez produkcję materiału zarybieniowego na potrzeby gospodarki jeziorowej zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Królestwa Danii w dniach 13-18 września 2021r.. Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe na szczeblu unijnym. Formuła wyjazdu studyjnego przewiduje cześć prelekcyjną, część warsztatową oraz zaprezentowanie przykładowego gospodarstwa rybackiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin wyjazdu studyjnego

Program wyjazdu studyjnego