Spotkanie z przedstawicielami organizacji rybackich

11 lutego b.r. doszło do spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących.

Przedstawiciele największych organizacji hodowców karpia przedstawiali problemy związane z handlem tymi rybami spowodowane eskalacją żądań organizacji ekologicznych.

Minister Puda podkreślił, że wzrasta świadomość  – zarówno konsumentów, jak i sprzedających – w zakresie konieczności zapewnienia przetrzymywanym rybom odpowiednich warunków, a także rośnie liczba kontroli przeprowadzanych w tym zakresie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Uczestnicy spotkania uznali, że rozwiązania zawarte w Zaleceniach w sprawie postępowania z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej przygotowane w 2020 roku przez Głównego Lekarza Weterynarii, a także zapisy w tym zakresie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., powinny pozostać w niezmienionej formie. Kolejne zmiany dotyczące sprzedaży ryb powinny odbywać się ewolucyjnie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Gospodarstwa Rybackiego Brzeszcze, Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Federacji Organizacji Rybackich, Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp, Związku Producentów Ryb Organizacji Producentów oraz Organizacji Producentów Polski Karp.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/spotkanie-z-przedstawicielami-organizacji-rybackich?fbclid=IwAR1OFjJzZBcTUSiAxF6HrWr85VDJFxXbaufN8BNYBqx_aLQTRE54IQXNskQ

Drukuj treść