Aktualności

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkania dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.

Po spotkaniu udzielane będzie indywidualne doradztwo ( punktowane przy ocenie wniosków).

Harmonogram spotkań informacyjnych

Miejsce spotkania Adres Data i godzina
Sala konferencyjna
Urzędu Gminy Kamionka
ul. Lubartowska 1,
21-132 Kamionka
3.12.2018r. (poniedziałek),
godz. 13:00
Sala Gminnego Ośrodka Kultury
w Sosnowicy
ul. Sportowa 2,
21-230 Sosnowica
10.12.2018r. (poniedziałek),
godz. 13:00
Sala Konferencyjna
Urzędu Miasta Ryki
ul. Karola Wojtyły 29,
08-500 Ryki
11.12.2018 r. (wtorek),
godz. 13.00
Biuro LGR „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11,
21-100 Lubartów
13.12.2018r. (czwartek),
godz. 13:00
Sala Konferencyjna
Urzędu Miasta Parczew
ul. Warszawska 24,
21-200 Parczew
14.12.2018r. (piątek),
godz. 13:00

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu, tel. 533 363 332.

print