Aktualności

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na indywidualne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Na spotkaniach udzielane będzie indywidualne doradztwo (punktowane przy ocenie wniosków) dotyczące warunków otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie.

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych:

Miejsce spotkania Adres Data i Godzina
Biuro LGR „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11,
21-100 Lubartów
05.09.2019r. (czwartek) godz. 12:00 – 15:00
06.09.2019r. (piątek) godz. 12:00 – 15:00
11.09.2019r. (środa) godz. 13:00 – 15:00
12.09.2019r. (czwartek) godz. 13:00 – 15:00
18.09.2019r. (środa) godz. 13:00 – 15:00
19.09.2019r. (czwartek) godz. 13:00 – 15:00
print