Aktualności

Składki członkowskie za 2021 rok.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” przypomina o opłacie składki członkowskiej za 2021 rok. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 marca 2021r. na poniższy rachunek:
43 8707 0006 0008 8848 2000 0001 Bank Spółdzielczy I Oddział w Lubartowie.

Wysokość składki w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie i wynosi:
– sektor społeczny: 50 zł.,
– sektor gospodarczy: 100 zł.,
– sektor publiczny: wg przesłanych not księgowych.

print