Aktualności

Rekrutacja śródroczna na UWM w Olsztynie

drukuj
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia m.in. na kierunku “Rybactwo“.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Termin rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim trwa od 03 lutego 2020r. do 18 lutego 2020r., do godz. 15:00.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (link) oraz na stronie dotyczącej rekrutacji (link).

Internetowa rejestracja kandydatów