Projekt programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – początek konsultacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa został zaprojektowany, jako instrument wsparcia dla podmiotów z sektora rybactwa na lata 2021-2027 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Program ten stanowić będzie kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

Główne cele:

  • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
  • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, oraz
  • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zapoznania się z projektem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa i zgłaszania ewentualnych uwag.

Uwagi do projektu można składać w terminie do dnia 15 marca 2022 r. w następujący sposób:

  1. elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl oraz sekretariat.DR@minrol.gov.pl w tytule należy podać: „DR: konsultacje publiczne programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa” z wykorzystaniem formularza [poniżej plik do pobrania];
  2. listownie na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.
image_pdfimage_print