Szkolenie z zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Wsparcia Rybactwa zaprasza 23 czerwca 2022 r. o g. 10:00 na szkolenie w zakresie stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców…

Czytaj dalej... Szkolenie z zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014 – 2020

Wizyta studyjna w Grecji

W dniach 09-15 maja 2022 r. członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”oraz osoby, które działają w sektorze rybactwa śródlądowego, w tym…

Czytaj dalej... Wizyta studyjna w Grecji

Informacja dotycząca realizacji celu wyjazdów studyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach partnerstwa z PZW Lublin zakończyło dwuetapowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie…

Czytaj dalej... Informacja dotycząca realizacji celu wyjazdów studyjnych

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Działając na podstawie § 21 ust. 2, i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje…

Czytaj dalej... Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (25.04.2022r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że zamierza podjąć się realizacji operacji własnej w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii…

Czytaj dalej... Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (25.04.2022r.)

Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

W dniach 05-11 kwietnia 2022 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi…

Czytaj dalej... Wizyta studyjna w Republice Czeskiej

Wizyta studyjna w Grecji

Wszystkich członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”oraz osób które działają w sektorze rybactwa śródlądowego, w tym pracowników gospodarstw rybackich oraz osób…

Czytaj dalej... Wizyta studyjna w Grecji

Ankieta dotycząca czapli

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego w ramach badań nad dwoma gatunkami ptaków, które mogą budzić konflikty z człowiekiem,…

Czytaj dalej... Ankieta dotycząca czapli