Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborach wniosków nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 484 298,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 442 350,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 3/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 317 922,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 116 299,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 5/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 555 151,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 6/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 129 948,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie

image_pdfimage_print