Ogłoszenia o konkursach


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 129 948,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie

Uwaga!!! Nabór wniosków nr 2/2022 skierowany jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do rybactwa (art. 4 ust. 1 Ustawy o rybactwie śródlądowym – Dz.U. 2022 poz.883).


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 340 625,56 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenieDOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

image_pdfimage_print