21 października 2020r. zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

Kolejne nabory wniosków planowane są na I kwartał 2021r.

Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram naborów 2020