21 października 2020r. zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

Kolejne nabory wniosków planowane są na III kwartał 2021r.

Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram naborów 2021

Powyższy harmonogram naborów może ulec zmianie w zależności od ilości i wartości podpisanych umów oraz ilości i wartości rozliczonych operacji złożonych w poprzednich naborach oraz aktualnego kursu euro.